27 Haziran 2016 Pazartesi

258) EVRADI BEHAİYYE...Tüm Hastalıklardan Şifa Bulmak İçin Okunur.

Hamza bin Şemsad buyurdu ki;Evradın içinde ism-i Azam'ın 2 kere zikr olunduğunu ve bu ismi 40 kere tecrübe ettiğini söyleyerek, ne zaman ki kitabımda bu ismi şerifin hangi yerde olduğunu beyan etmek murad ettiysem her seferinde elim tutmaz, dilim lal (konuşamaz) oldu. Anladım ki bu konuda bana izin verilmiyor.

Şeyh Ebu Ahmed buyurdu ki; Evradın içinde bir ismi şerifvardır ki yer ile gök hazinelerinin kapıları bu isimle açılır.

Muhammed Dımeşki den rivayet olundu ki; Kim bu evradı halis bir niyet ile okursa bedeninden bütün hastalıklar Allah'u Teala'nın izni ile kalkar(Bir bardak suya okunup içilmesinde fayda vardır, hastalıklar İçin. 7gün 1defa okunup içilir. Güneş gezegeninde okunmalı).

Diğer rivayetlerde ise kim bu evradı okursa Allah'u Teala ona nur, hikmet ve yakın ihsan eder. Sihirden, hasetten, nazardan korur ve onun bütün sıkıntı ve üzüntülerini giderir. Ona izzet kapısı açılır. Bir kimse her sabah bu evradı okursa ehli beyti arasında(ailesi içinde) kavgası olmayıp dirlik ve sevgi içinde geçinir. Ve onun üzerine nurdan bir çadır kurulup cinler ve şeytanlar o çadırı geçip eve giremezler. Her ne murad (hayırlı bir istek) için okunursa Allah'u Teala'nın izni ile duası kabul olunacağı bildirilmiştir.
Okumaya başlamadan önce; 3 defa salavatı şerife , 5 defa Estağfırullah,1 defa Fatiha şerife, 3 defa ''Rabbena Atina min ledunke rahmeten ve hayy'ı lena min emrina raşeda'', 3 defa ihlas-ı şerife, 7 defa salavatı şerife okuyarak; hasıl olan sevabı Peygamber Efendimiz (Sallallahu Aleyhi ve Sellem)'e daha sonra sırasıyla, bütün peygamberlere (Salavatullahi Ala Nebiyyina ve Aleyhim Ecmain), sonra Sahabeyi Kiram (RıdvanullahiAleyhim Ecmain), sonra Silsileyi Nakşibendiyye'nin ruhlarına (Kaddesellahu Ervahahüm), hususen Şah-ı Nakşibend Hazretlerinin ruhuna (Kuddise sirruhu), sonra bütün mü'minve mü'minat'ın ruhlarına hediye eder.