14 Ocak 2014 Salı

1-) ESMALARIN ETKİLİ OLDUĞU GEZEGEN SAATLERİ&Çalışmalardan fayda görenlerin yorumları

Ya Allah –66 Güneş.Pazar.
İmanın artması, her çeşit zenginlik, duaların kabulü için; Kansere karşı Celle Celâlüh.

Ya Rahman – 298. Güneş – Pazar.
Dünyada ve ahirette Allah'ın sevgisini kazanmak ve yardım görmek için.

Ya Rahim–258. Güneş – Pazar.
Maddi manevi her türlü rızka ve zenginliğe kavuşmak; burun için.

Ya Melik–90. Merkür – Çarşamba.
Maddi-manevi güçlü olmak, insanlara sözlerini anlatıp dinletebilmek için..

Ya Kuddüs–170. Jüpiter – Perşembe.
Maddi" ve manevi her türlü temizliğe sahip olmak, ruhî hastalıklardan kurtulmak için.

Ya Selâm – 131. Güneş – Pazar.
Korkulan her şeyden emin olmak ve esenliğe çıkmak için. Duaların kabulü için.

Ya Mü’min – 136. Ay – Pazartesi.
Güvende olmak, güvenilir insan olmak, kötü hastalıklara düşmemek için.

Ya Müheymin – 145. Jüpiter – Perşembe.
İnsanlardan korunmak, düşüncelerini anlamak ve romatizma için. Nazardan korunmak için.

Ya Aziz – 94. Mars–Salı.
Düşmanlara galip gelmek, şerlerinden korunmak için.

Ya Cebbar – 206. Mars – Salı.
İsteğin yerine gelmesi, insanlar ve cinlerden korunmak; guatr, atardamar ve omurga için.

Ya Mütekebbir – 662. Jüpiter– Perşembe.
İzzet, şeref ve büyüklüğe erişmek, halk tarafından sevilmek için..

Ya Hâlık – 731. Güneş – Pazar.
İşlerde üzüntü ve sıkıntılardan kurtulmak, başarılı olmak, rahim rahatsızlıkları için.

Ya Bâri’ – 213. Güneş – Pazar.
Her işte başarılı olmak, sıkıntılardan kurtulmak; pankreas, şeker ve böbrek bezleri için.

Ya Musavvir–336. Ay–Pazartesi.
Amacına ulaşmak ve ifade etmek, zor işleri başarmak, bir işte uzmanlaşmak, beğenilmek, kolay evlenmek için..

Ya Gaffar – 1281. Venüs-Cuma.
Affedilmek, günahlardan korunmak, sığınmak, üzüntüyü yenmek için.

Ya Kahhâr – 306. Mars – Salı.
Sakıncalı isim okumayın!

Ya Vehhâb – 14. Venüs – Cuma.
Sıkıntısız, rahat bir hayat sürmek ve kalp damarlarının tıkamaması için. 7defa okunması duaların kabulüne vesiledir.

Ya Rezzak – 308. Venüs – Cuma.
Bol rızıklı ve zengin bir ömür geçirmek; kalp kasları ve mide için.

Ya Fettâh – 489. Merkür–Çarşamba.
Maddi ve manevi hayır kapılarının açılması, ticarette başarılı olmak için. Kısmet açılması için.

Ya Alîm – 150. Jüpiter–Perşembe.
İlim zenginliğine ulaşıp marifet sahibi ve âlim olmak için. Kalpleri çeken tılsımlı bir esmadır.

Ya Kâbıd – 903. Jüpiter – Perşembe.
Sakıncalı isim okumayın!

Ya Bâsıt – 72. Venüs – Cuma. 
Rızkının genişlemesi ve bereketin artması; psikolojik ve ruhsal rahatsızlıklar için.

Ya Hâfid – 1481. Güneş – Pazar. 
Sakıncalı İsim okumayın!

Ya Râfi’–351. Güneş–Pazar.
İnsanlar içinde ve işinde yükselmek, tevazu sahibi olmak; bacaklar için. Kalpleri çekme özelliği vardır. Yıldızınız düşükse yükseltir. Çaresi bilinmeyen hastalıkların iyileşmesi için çok önemli bir esmadır.
Ya Muizz – 117. Güneş – Pazar.
Fakirlikten ve insanlar içinde zelil olmaktan kurtulmak için

Ya Müzill – 770. Mars – Salı.
Sakıncalı isim okumayın!

Ya Semi’ – 180. Jüpiter – Perşembe.
Duaların kabul olması ve Kulak rahatsızlıkları için

Ya Basîr – 302. Güneş – Pazar. Sabah ve İkindi
Acizliğin kalkması, basiretli olmak, göz hastalıkları için

Ya Hakem–68. Güneş–Pazar.
Haklı davasını kazanmak, hak ile hükmetmek için

Ya Adl–104. Güneş – Pazar.
Adaletli olmak haklı davayı kazanmak için

Ya Lâtif – 129.Venüs – Cuma.
Dileklerin olması, kısmet ve rızkın açılıp artması ve burun için.

Ya Habîr - 812. Güneş – Pazar.
Hafıza ve idrakin güçlenip genişlemesi, kolay anlama ve ezber için

Ya Halim – 88. Satürn – Cumartesi
Güzel ahlâk, yumuşak huyluluk, sükûnet, öfke ve sinir yatışması için.

Ya Azîm–1020. Merkür–Çarşamba: Sabah ve İkindi
Sözünün tesirli olması ve dinlenmesi için.

Ya Gafûr–1286. Güneş – Pazar: Sabah ve İkindi
Günahların affedilmesi ve kötü ahlaktan korunmak için.

Ya Şekûr – 526. Güneş – Pazar
Talihin açılması, mevcut nimetlerin şükrünü eda ve bol rızık elde etmek için.

Ya Aliyy – 110. Güneş – Pazar
Zilletten kurtulmak ve ilim derecesinin artması için.

Ya Kebîr – 232. Jüpiter – Perşembe
Maddi-manevi büyüklük kazanmak; saygı ve hürmet görmek için.

Ya Hafîz – 998. Satürn-Cumartesi
Nefsini ve malını her türlü beladan, insan ve cinlerden korumak; tansiyon için

Ya Mukıyt – 550. Güneş-Pazar
İhtiyacı olanı kazanmak ve bol rızık elde etmek için

Ya Hasîb – 80. Venüs-Cuma
Herkese karşı açık alınlı olmak hesabını kolay vermek için

Ya Celil – 73. Güneş-Pazar
Gerçek yüceliğe erişmek, zalim ve zorbayı zelil etmek için

Ya Kerim – 270. Venüs-Cuma
Zengin ve cömert olmak, her kolaylığa sahip olmak için. Kadınların her zaman mutlu olmalarında önemli bir esmadır.

Ya Rakîb–312. Venüs-Cuma
Allahın koruması altında olmak, bunu hissetmek ve hafızanın kuvvetlenmesi için

Ya Mücib – 55. Jüpiter-Perşembe
Duaların kabul olunması; sözlerinin dinlenmesi için

Ya Vâsi’ – 137. Ay-Pazartesi
Ömür uzunluğu, sıhhat ve rızık genişliği için

Ya Hakîm – 78. Venüs-Cuma
İlim ve hikmet sahibi olmak, uzağı görmek, hikmetli iş yapmak için. Söz geçirmek için önemlidir.

Ya Vedûd – 20. Ay-Pazartesi
İnsanların sevgisini kazanmak için

Ya Mecîd – 57. Venüs-Cuma
İzzet ve şerefin sahibi olmak ve itibarının artması için.

Ya Bâis–573. Güneş-Pazar
Kuvvetli irade sahibi olmak, alacaklarını tahsil etmek için

Ya Şehîd – 319. Jüpiter-Perşembe
Şehit olmak, heybetli olmak ve halk arasında sevilmek için.

Ya Hakk – 108. Venüs-Cuma
Sağlam bir imana ve doğru bir ibadet hayatına sahip olmak, başladığı işi bitirmek için

Ya Vekil – 66. Venüs – Cuma
Allahtan her türlü yardımı görmek, her şeye karşı korunmak için.

Ya Kaviyy–117. Mars – Salı
Kansızlık, kaslar ve vücudun güçlü olması; zor işleri kolay görmek, gudde-i teymusiyye için

Ya Metîn – 500. Venüs – Cuma
Maddi ve manevi dayanıklılık, sağlam ve iradeli olmak, hastalıklardan kurtulmak için

Ya Veliyy – 46. Mars – Salı
Her işte Allahın yardımını istemek için

Ya Hamîd – 68. Jüpiter – Perşembe
Kazancın genişlemesi, Allaha çokça hamd etmek, yardım istemek için

Ya Muhsî – 148. Venüs – Cuma
Akıl dinamikliği, zekânın ve hislerin kuvvetli olması için

Ya Mübdi’ –56. Jüpiter–Perşembe
Her işte muvaffak olmak, ummadığı yerden yardım görmek için

Ya Muiyd – 124. Satürn – Cumartesi
Elden kaçanı geri getirmek, âhiret gerçeğini ruhen hissetmek için

Ya Muhyî – 68. Venüs – Cuma
İşlerde başarılı olmak, hastalıklardan kurtulmak…

Ya Mümît – 490. Mars – Salı
Sakıncalı isim okumayın!

Ya Hayy – 18. Güneş – Pazar
Sözün tesirli olması, sözü dinlenir olmak; böbrekler için, gençleştirici özelliği vardır.

Ya Kayyûm–156. Jüpiter – Perşembe
Her işte yardımı Allahtan beklemek, isteklerine kavuşmak, rızkın devamı…

Ya Vâcid – 14. Venüs – Cuma
Aradığını ve kaybettiğini bulmak için.

Ya Mâcid – 48. Venüs – Cuma
Bol kazanç elde etmek ve şerefli yaşamak için.

Ya Vâhid – 19. Mars – Salı
Kalbin uyanıklığı ve isteklerin yerine gelmesi için.

Ya Ehad – 13. Mars – Cuma
Kalbin uyanıklığı ve isteklerin yerine gelmesi…

Ya Samed–134. Jüpiter – Perşembe
Hiç kimseye muhtaç olmamak için.

Ya Kâdir – 305. Güneş – Pazar
İstediğini yapmaya güç yetirmek için.

Ya Muktedir – 744. Satürn – Cumartesi
Her işte başarılı olmak için.

Ya Mukaddim – 184. Satürn – Cumartesi
Daima yükselmek için…

Ya Muahhir – 846. Satürn – Cumartesi
Kötü ve belalı birinin veya kötü bir işin uzaklaşması…

Ya Evvel – 37. Güneş – Pazar
Her hayırlı işte öne geçip ilk ve birinci olmak için.

Ya Âhir – 801. Venüs – Cuma
Ömrün uzaması ve bereketi için.

Ya Zâhir – 1106. Satürn – Cumartesi
Her konunun açıklığa kavuşması, gizliliğin kalkması; göz sinirleri için

Ya Bâtın – 62. Ay – Pazar
Nefsi mutmain ve kalbi geniş olmak, iç rahatlığının artması için

Ya Vâli – 47. Güneş – Pazar
Sözünün tesirli olması, insanların kendini sevmesi için.

Ya Müteâli – 551. Satürn – Cumartesi
İstediği makama gelmek, yükselmek; göz damarları için.

Ya Berr – 202. Venüs – Cuma
Her halükarda iyilik bulmak için.

Ya Tevvâb - 409. Jüpiter – Perşembe
Tövbelerin kabul olması için

Ya Müntekim – 630. Mars – Salı
Sakıncalı isim okumayın!

Ya Afüvv – 156. Güneş – Pazar
Rızık bolluğu, kalp huzuru, affedilmek için

Ya Raûf – 286. Satürn – Cumartesi
Merhametin artması, hiçbir varlıktan zarar görmemek; kolon ve dizler için.

Ya Mâlikü’l-Mülk – 212. Merkür-Çarşamba
Mal ve kazanca zarar gelmemesi, maddi ve manevi" derecelerin artması için

Ya Zü’l-Celâli ve’l-İkrâm. 1098 Güneş-Pazar
İşlerin kolay ve asan olması, başarılı olmak, sevilmek için…

Ya Muksit – 209. Jüpiter-Perşembe
Eşlerin arasını düzeltmek ve adaletli olmak için.

Ya Câmi’ – 114. Jüpiter-Perşembe
Küsleri barıştırmak ve hayırların toplanması için. Birleştirici özelliği vardır.


Ya Ğaniyy–1060. Güneş – Pazar
Zenginlik; bol rızık, sevilmek ve migren ve burun rahatsızlıkları için

Ya Muğnî – 1100. Venüs – Cuma
Rahat bir geçim, bol rızık; zenginlik ve sinirler için

Ya Mâni’ – 161. Güneş – Pazar
Beklenmedik, kaza, bela ve felaketlerden korunmak, emniyet ve güvende olmak için

Ya Dârr – 1001. Mars – Salı
Sakıncalı isim okumayın!
Ya Nâfi’ – 201. Venüs – Cuma
Hastalık ve zararlı şeylerden korunmak; yağ keseleri, kemikler ve karaciğer için.


Ya Nûr – 256. Venüs – Cuma
Doğruyu ve yanlışı görüp kalp nuruna sahip olmak ve kalp sağlığı için. Mutlu bir aile yaşantısı için devamlı okunmalı.


Ya Hâdi – 20. Güneş – Pazar
Doğru yolu bulmak; yaramaz çocuklar; gudde-i snowberi (üzüm gibi) ve idrar kesesi için. 


Ya Bedi’ – 86. Jüpiter – Perşembe
Allahın yardımına nail olmak, maddi manevi güzelliğe sahip olmak ve saç için


Ya Bâki – 113. Güneş – Pazar
Ömrün uzunluğu ve sağlıklı olmak için.


Ya Vâris – 707. Venüs – Cuma
Uzun ömür, bol mal, şeref ve rızık sahibi olmak için.

Ya Raşîd – 514. Güneş – Pazar
Güzel ahlâk sahibi olmak, kötü alışkanlıklardan kurtulmak ve prostat için.


Ya Sabûr – 298. Güneş – Pazar
Sakıncalı isim okumayın!....Duaların kabul olduğu açık günler ücretli bir uygulamadır, mail hesabımdan iletişime geçebilirsiniz almak için..
 İletişim: alaraunlu385@outlook.com NOT: ESMALAR HAREKET HALİNDEYKEN ÇEKİLMEMELİ;(Özellikle Celali İsimler) KENDİMİZE AİLEMİZE ZARAR GELMEMESİ İÇİN..EN UYGUNU EVDE SESSİZ SAKİN BİR ORTAMDA EN AZ 40 GÜN ÇEKMEKTİR, HALVET VE RİYAZET ÖNEMLİDİR !  e-mail: alaraunlu385@outlook.com


'Kaza ve kaderi ancak dua değiştirir. 
Ömrü ise ancak iyilik artırır.''
-Hz. Muhammed (s.a.v)

54 yorum:

 1. Merhaba alara hanım. Sizinle iletişime gecebilecegim bı numaranız varmı. Cok ihtıyacım var size lutfen:(

  YanıtlaSil
  Yanıtlar
  1. İletişim adresim: alaraunlu385@outlook.com

   Sil
 2. aLARA ABLACIM YAPTIĞINIZ YARDIMLAŞMA ÖYLE SEVAP Kİ,GÜZEL İNSAN

  YanıtlaSil
  Yanıtlar
  1. Güzel olan sizlersiniz canım :) Sevgiler..

   Sil
 3. Alara abla mrb. Ben size kısmet iksiri yaptırdıktan iki ay sonra kafaca anlaştığım çok mükemmel bir insanla karşılaştım ve ilişkimiz ciddi.Allah bin kere razı olsun sizden aklıma geldiğinizde her zaman dua ediyorum. Yanlız tek bir sorunumuz va abla beni istemeye gelecekler ama bunu ailesine açamıyor çünkü erkek kardeşi hastanede yatıyor ben ne duası okuyabilirim. Sevgi ve saygılarımla.

  YanıtlaSil
  Yanıtlar
  1. Merhaba canım, anlaşabildiğin biriyle tanışmana sevindim Allah daim etsin inşallah. Bir çok insan iksirden fayda gördüğünü söylüyor zaten, sebep kapalılıksa açar, ben bunu kendi üzerimde defalarca tecrübe ettim. Bence siz onun erkek kardeşi tez vakitte iyileşsin diye dua okuyun hem sevabada girmiş olursunuz. 170 defa Ayetel kürsü, 518 defa YA HAYY esmasını güneş gezegeninde ve açık günlerde sıkça okumaya çalışın çok faydası olur. Umarım her şey kısa sürede yoluna girer o kardeşimizde şifa bulur. Sevgilerimle...

   Sil
  2. Unutmadan şunu eklemekte istiyorum iyileşsin yada iyileşeyim şeklinde niyet etmeyelim, Rabbim filanca şu hastalığından tez vakitte sağlığına sıhhatine kavuşsun şifa bulsun yada bulayım diyelim, doğru kelimelerle dua etmemiz lazım fayda görebilmek için. Sevgiler...

   Sil
 4. Alara ablacım ben 2 haftada harika gelişmeler yaşıyorum. En başta barıştık. Yanımda uyuyor. Daha kibar eskiye göre. Hatta inanmazsın bebek muhabbeti etmeye başladı. . Artık yavaştan bebek istiyor gibime geldi..şaka gibi �� İnşallah düzeliyoruz. . Elhamdülillah. . Allah razı olsn. Çok harika bir insansın çoook !!

  YanıtlaSil
 5. Çok sevindim canım. Allah dualarımızı kabul etti demek ki çok şükür, iki haftada bu kadar düzelmiş olması da bunu gösteriyor, huzurunuz mutluluğunuz daim olsun, çalışmamın başarılı olması beni de çok mutlu ediyor, her şey Rabbimizin bir OL demesine bakıyor işte.. Daha da güzel şeylerin olması dileğiyle. Sevgiler..

  YanıtlaSil
 6. Merhaba, size çok teşekkür ederim.sizin sayenizde zikir deryasına daldim çokta faydasını gördüm.günde 7esma çeksem bana sıkıntısı ölürmü ,hepsi birbirinden güzel,,, saygılar.

  YanıtlaSil
  Yanıtlar
  1. Merhaba canım. Esmalardan fayda görmemek imkansızdır diye düşünüyorum, doğru esmaları bulupta çekersek yaşantımız zamanla değişir, mutluluğa giden yol esmalardan geçiyor bence. Zaten faydasını da görmeye başlamışsınız bu çok sevindirici :) 7tane esma çekmeni< sıkıntı yaratmaz ben çok daha fazla esmayı vird edindim herhangi bir sıkıntı yaşamıyorum çok şükür. Doğumkodu çalışmasıyla da size uygun esmaları belirlememiz mümkün. Amacımıza uygun esmaları belirleyip okumak önemli,bazı esmalar sıkıntı verir, bazıları rahatlatır, bu çalışmayı bir çok kardeşimize yapıyoruz fırsat buldukça, zaman oldukça..Sevgiler...

   Sil
  2. Merhabalar sitenize bayıldım birçok esmayi bende denedim faydasını gördüm ya da görmedim diyemem kisa aralıklarla bıraktım muhakkak faydali olacagina inaniyorum doğum kodu uygulamanizi merak ediyorum açıklama bulabileceğim bir sayfaniz var mi

   Sil
  3. Merhaba canım. Doğum tarihinize ve sorunlarınıza uygun olarak esmalarınızın belirlenmesidir. Mail adresimden detaylı bilgi alabilirsiniz alaraunlu385@outlook.com Sevgiler...

   Sil
 7. merhaba bende 2012 yılından beri zikir cekiyordum.işlerim yoluna girmişti sonra her insan gibi şeytana uyup bıraktım.ve başıma gelmeyen kalmadi.son 1 yıldır tekrar başladım.çok şükür iyiyim.okumalarıma başladııdan sonra eski erkek arkadşımla tam 3.buçukyıl sonra tekrar görüşmeye başladık.ve ben bir bebeğim olacağını öğrendim.lakin bebeğim 7 haftalıkken karnımda vefat ettiben bu bebeği yıllarca aynı adamdan istemişdim ama olmamışdı.3.buk yıl sonra mucizevi bir şekilde bu olay gerçekleşti.şimdi yeniden hamile kalmak istiyorum ondan.şu anda aramız yine serin.bana yardımcı olursanız çok dua ederim size.kendisini çok seviyorum.ve çok özlüyorum.kahrolası gururumada yenik düşüyorum.lütfen bana yardım edin.

  YanıtlaSil
 8. Merhaba canım. Evet zikirlerimizi pat diye bırakırsak başımıza gelmeyen kalmaz. Başlayınca bırakmak yok :) Canım sanırım evli olmadığınız halde çocuk istiyorsunuz. Kimseyi kınamam ve saygı duyarım ama bir çocuğun sorumluluğunu tek başına yüklenmek gerçekten çok zor. Sanırım siz dilediğini yapabilen özgür bir insansınız, heralde maddi durumunuzda çok iyi bunu göze alabildiğinize göre. Arada dini nikah olmadan olmadan çocuk sahibi olmayı dinimiz hoş karşılamaz, hatta o çocuk hayırsız olur denmekte. Zikir çekiyorsunuz ibadet ediyorsunuz inancınız var ama biraz daha islami yönünü araştırmalısınız. Ben sonucuna razıyım diyorsanız 336 defa YA MUSAVVİR çekmenizi öneririm.

  YanıtlaSil
 9. Merhaba güzel insan yazılarınızı takip ediyorum.İnsanlara faydanız çok güzel Allah razı olsun sizden.Benim de sorunlarım.Ben çok içten sıcak kanlı bir insanım ama malesef arkadaş çevresinde hatırlanmayan hep darbe yiyen biriyim.Bu durumdan dolayı depresyona bile girdim. Bu nu aşmak için hangi duaları okumamı önerirsiniz.Şimdi den teşekkür ederim yolunuz açık olsun.

  YanıtlaSil
  Yanıtlar
  1. Merhaba canım, şirinlik dualarını okumanızı tavsiye ederim. En iyi dotta kitaptır aslında, bir tane samimi bir arkadaşınız olsun bence gerisini bırakın. Bu devirde hangi arkadaşınıza güveneceksiniz ki zaten. Az insan az eşya en güzeli bence. Kitaplarda en vefalı en hayırlı dost.. Tşk ederim. Sevgiler...

   Sil
 10. Kolay gelsin sayfanız cok guzl bsyı merak ettım ay saattı diyoruz ya bu ornk ya hafız cumartesi olarak geçiyor o gun ıcınde cekebılırız dımı yoksa ogunun ıcınde ozel bır saat aralıgı varmı? Birde mesela cumartesi günleri hangı esmalar var ıse onların hepsını cekebılırız dmı smdıdeen saolun

  YanıtlaSil
  Yanıtlar
  1. Tşk ederim kardeşim. Diğer günlerde de okunabilir ben mars ve satürn esmalarını da güneş gezegeninde okumaktan yanayım. Sevgiler...

   Sil
 11. sayfanızı çok beğendim ilk defa keşfettim.bundan sonra bende esmaları çekmek istiyorum. 4 yıldır çocuğumuz olmuyor eşimle bunun için özel bir esma tavsiye edermisiniz? şimdiden teşekkür ederim.

  YanıtlaSil
  Yanıtlar
  1. Tşk ederim canım, en iyi şekilde faydalanmanız dileğimle.. Ay saatinde 336 defa YA MUSAVVİR esmasını Ay gezegeninde okumanız faydalı olacaktır.Gezegen saatleri 48.konuda. Sevgiler..

   Sil
 12. Alara hanım doğumkodu çalışmanızdan ve kısmet iksiri çalışmanızdan çok memnun kaldım allah sizden olsun. Şu an mükemmel bir işim ve bir nişanlım varsa bunu sizin yaptığınız çalışmalara borçluyum iyi ki sizi tanımışım hayatım değişti :))) bunu herkesin bilmesini istedim kısmetimin anahtarı sizdeymiş meğer allah tuttuğunuzu altın etsin sizi çok öpüyorum. Saygı ve sevgilerimle

  YanıtlaSil
  Yanıtlar
  1. Merhaba canım. Yürekten inançla uyguladığımız her şeyden fayda görmemiz mümkün, her şey Allahın takdiri, ben sadece vesile olmuş oldum sanırım :) Sizin adınıza sevindim Allah tamamına erdirsin. Dün akşam bir hanım yine yazmış bankadan emekliymiş aslında ama büyük iyi bir şirkette hemen iş bulmuş aşk durumununda zamanı var sanırım Allah neye daha çok ihtiyacımız varsa önce onu karşımıza çıkarıyor bence, sonuçta nasipten ötesi yok :)Siz şanslısınız ikisini de çıkarmış. Sevgiler..

   Sil
 13. Alara hanım merhaba
  Nasılsınız
  Benim için daha doğrusu eşim için bana okuma yapıyordunuz hatırladınız mı
  Simdiki durumum hakkında bilgi vermek istedim
  Çok şükürler olsun rabbime eşimle aramız düzelmeye başladı. Durup dururken ufak bir konuşma geçmişti aramızda ve bana boşanmak istemediğini ve benden vazgecmeyeceğini soyledi. Hemen aklıma siz ve okuduğunuz dualar geldi. Rabbim sizden sonsuz razı olsun. Allah ne muradınız varsa versin inşallah. Şimdi aramız iyi ama hala sanki ufacık bişey olacak da eskisi gibi olacak diye korkuyorum. Dualarınızı eksik etmeyin benim için neolur

  İşte boyle yeniden yeni bir sayfa açalım dedi ve başladık ama nasıl nereye kadar gider bilemiyorum. Ben elimden geleni yapıyorum inşallah evliliğim sağlam zemine otururr

  Tekrar soylüyorum siz olmasaydınız şuanki durumda olmayacaktım

  Allaha emanet olun. Sevgiler

  iPhone'umdan gönderildi

  YanıtlaSil
  Yanıtlar
  1. Teşekkür ederim canım. Eşinizin boşanma kararından vazgeçmesine sevindim. Allah birlikteliğini, mutluluğunuzu daim etsin..Sevgiyle kalın..

   Sil
 14. alara hanım mrb. Üceretli çalışmalarınızı öğrenebilirmiyim hangileri acaba? Tşk ederim şimdiden.

  YanıtlaSil
  Yanıtlar
  1. Merhaba canım. Kişiye özel olarak yapılan her çalışmam ücretli. Sevgi, geri döndürme, doğumkodu, kısmet iksiri ve açık günler, vs gibi.

   Sil
 15. Alara hanımcım verdiğiniz açık günleri ve duaları aldığımdan beri doğru düzgün en fazla 3 gün okuma şansım oldu .. buna rağmen bile bir anda tünelden sonra bir ışık gördüm. Size nasıl dua etsem az . Şimdi daha sıkı sarılmak için elimden geleni yapmaya çalışacağım. Allah sizden razı olsun. Bu arada 2 ay parası ödemiştim siz bana 3 ay yollamışsınız. Bir sonraki açık günleri alışımda size o bir ayın parasını yatıracağım. Sanırım çok arayan soran var karıştırdınız. Hakkınız geçmesin emek veriyorsunuz o kadar. Allah sizden razı olsun. Ben Allah nasip ederse sizden mayıs ya da Nisa'n da 5 aylık almak isterim. Bir de kendimi her gün vakia süresi okumaya alıştırsam inşallah. Valla sizden Allah razı olsun inşallah . Siz bana Allah ile doğru şekilde konuşmayı istemeyi gösterdiniz Allah da size hep yardım etsin . Allah'a da sonsuz şükürler olsun bana bu fırsatı verdiği için. Ne desem az. Sevgiyle kucaklıyorum sizi....

  YanıtlaSil
  Yanıtlar
  1. Benim açık günlerim daha etkili ve özeldir şüpheniz olmasın :) Doğru esma ve duaları okuduğumuzda hayatımız gitgide daha da güzelleşecektir bundan şüphemiz olmasın. Çok sevindim inşallah daha da güzel haberler alacağım sizden. Allaha emanet olun. Sevgiler..

   Sil
 16. Merhaba Alara Hanım,

  Nasıl bir etki alıyoruz dıye soru sordugum sıralarda üzerimde bir uyku halı ve agırlık vardı. Merak edip sıze sormak istedim. Ama suan iyiyim. 21 .gün bugun doldu. ve iki gün önce aklıma hiç gelmeyecek birşey oldu.
  4 yıl once bir anda üzerime titreyen ama bir anda merhabayı kesen bir erkek arkadasım ile karşılaştım. Sanki 4 yıldır beni arıyormus gibi bir şaşkınlıkla merhaba dedi. Ve sonrasında benden özür dileyip ikinci bir sans istedi. Açıklamalar yaptı. Bugun de uzunca oturup konuştuk. Hiç aklıma gelmezdi böyle bir şey. O iksiri maddi anlamda yaptınız sanırım ama bu gelişme de oldu.

  (iş olarak da daha iyi bir şirketteyim şuan)

  Mutlu bir hayat diliyorum size. İyi ki sizi tanımışım :)

  YanıtlaSil
  Yanıtlar
  1. Merhaba canım. Fayda görmenize çok sevindim. Sizi epey beklettim şanslı zamanda yapma adına ve beni hiç sıkıştırmadınız güvenerek sabırlı olarak beklediniz ve kazandınız :) Olgunluğunuz için çok tşk ederim siz güzel şeyleri hak eden aklı başında bir bayansınız. Canım inanın ülkemizde yaşayan yabancılara bile yapıyorum, özellikle Rus bayanlarımıza sayısız çalışma yaptım ve çok memnun kaldılar evlenme hazırlığında olanlar var, o kadar inanarak güvenerek ciddi uyguluyorlar ki hepsi müslüman olmadıkları halde fayda gördüler. Biz Allaha ve peygamberlere inanıyoruz diyorlar ve yürekten inanıyorlar bu kadar çok fayda görmelerindeki gizem bu diye düşünüyorum. Kısmet açımı hem maddi hem manevi boyutludur canım, her alanda faydasını görürsünüz. Neyse sizin adınıza çok sevindim bu güzellikleri çok kısa sürede yaşadınız. Allah tamamına erdirsin sevinciniz daim olsun... Sevgiyle kalın...

   Sil
 17. Sayin Alara Hocam,
  Daha once sizin onerileriniz ile zikir ve dualarimi yaptim ve sonuclar mukemmel.
  Su an Amerikada bir universitede ocak 2017 den beri calisiyorum. Dualarinizi benim icin eksik etmeyiniz.

  sayin hocam,
  sizin BLOG sayfasinda helal yollardan zengin olma, bol rizik gibi konulara baktim. Vakia suresi ve diger oneriler gordum. Eger bu konuda bana en etkili esma, dua,ayet veya sureler onerirseniz cok sevinirim.
  saygilarimla

  YanıtlaSil
  Yanıtlar
  1. Merhaba kardeşim. Çok kısa sürede büyük başarılara imza attınız ben sizi gönülden tebrik ediyorum. Doğru esmalar ve doğru dualarla başarının yolu açılır ama siz itikadı inancı güçlü ibadetlerini düzgün yapan bir kardeşimizsiniz zaten, bunları başarmanız beni hiç şaşırtmadı ben sadece uzun yıllardan beri edindiğim tecrübelerime dayanarak doğru esmaları ve duaları bulmanıza vesile oldum, sonuca çok sevindim. Allah başarılarınızı daim etsin. Zenginlik hususunda 1 VAKIA ve 1000tane YA KERİM YA VEDUD esmasını her gün ara vermeden okuyan 1yılı bulmadan herkesi şaşırtacak kadar zengin olur denilmekte, devam eden kardeşlerimiz güzel sonuçlar aldılar, dahada helal dua daha ne olabilir zaten. Yine perşembeyi cumaya bağlayan gecelerde uzunca süre 1001 tane YA KERİM YA RAHİM esmasını güneş gezegeninde okumanızı öneririm. Bunu da kısa sürede başaracağınıza inancım sonsuz. Dualarımdasınız inşallah.. Her şey gönlünüzce güzel olsun..Allaha emanet olun. Sevgiyle kalın..

   Sil
 18. Alara hanım merhaba. Ben internette dua ararken bloğunuza denk geldim sanırım dün benim en şanslı günümdü :))ya cami ya vedudu görünce hemen okuyayım dedim ve inanırmısınız bin taneyi tam bitirdim iki aydır ayrı olduğum eşim aradı ve benimle görüşmek istediğini beni özlediğini ayrılmak istemediğini söyledi şu an o kadar mutluyuum ki hemen size yazıp bildirmek istedim Allah sizden bin kere razı olsun rüyada gibiyim hala inanamıyorum Rabbimin bu iki adı ne büyük mucizeymiş hala inanamıyorum sizi çooook seviyorum gelişmeleri yine size yazacağım inşallah sonsuz sevgi ve saygılarımla

  YanıtlaSil
  Yanıtlar
  1. Merhaba canım sizin adınıza çok sevindim. Çok inançlı ve içten okumuşsunuz ve hemen kabul edilmiş ne kadar güzel :)Allah kabul edince bir günde de kabul ediyor orasını biz bilemeyiz tabii ki. YA CAMİ mıknatıs gibi çekici bir esmadır yanına gelen esmanın gücünü oldukça arttırır. Allahtan sevgiyle birleşmeyi isteyen Vedud esmasıyla, para isteyen Rezzak esmasıyla sağlık isteyen şafi esmasıyla kombin yapıp okuyabilir. Çok kişi başardı bu esmalarla birleşmeyi bazıları da 7-8 aydır okuyorum olmuyor diyor ama bunlar azınlık tabii ki. Cami esması tek başına bile 114defa jüpiterde okunsa bize istediğimizi çeker, keramet yürekten istemeyi bilmekte sanırım. En doğrusunu ALLAH CC bilir diyelim. Mutluluğunuz daim olsun. Sevgiler..

   Sil
 19. Merhaba. Bi zikir yazmisin esinle aran düzelmis banada önerecegin zikir varmi?? Bende eski sevgilimden kurtulmak istiyorum beni tehdit ediyor ailemle resmen musallat oldu kurtulamiyorum gece gündüz Dua ediyorum..... Allah razii olsun cvp verdigin icinnn Allah her duani kabull etsin insallah

  YanıtlaSil
  Yanıtlar
  1. Merhaba canım. Bu soruyu sıkça almaya başladığım için diğer kardeşlerimizde faydalansın diye yayınlıyorum yazınızı. Bizi bu tür baskılardan kurtaracak Rabbimizin etkili tesirli bir adı var, eşi kıskanç edepsiz olanlarda okusun derim. Çok dikkatli olun her gün neler duyuyoruz haberlerde psikopat hasta ruhlu erkekler eşlerini sevgililerini hatta sevgililerinin ailelerini silahla öldürüyorlar. Benim anlamadığım şey bu silahlar markette mi satılıyor artık önüne gelen alıyor, nasıl alıyorlar, denetim yok demek ki :( Ben size Güneş gezegeninde 214 defa YA BARİ esmasını okumanızı tavsiye ederim, böyle baskılardan tamamen kurtarır insanı ama bırakmadan çok uzun zaman okuyun hatta gerekirse yıllarca o artık iyice unutana kadar. Niyetiniz YA RABBİM BENİ FİLANCADAN KURTAR YAŞADIĞIM SÜRECE YÜZÜNÜ GÖRMEYEYİM KARŞIMA YOLUMA ÇIKMASIN diye olabilir. Eşi kıskanç olanlarda eşim filanca bana rahat huzur versin bana şu konuda bu konuda hiç karışmasın olabilir. Esaretten kurtarıcı esma budur. Tecrübe ile sabittir. Sevgiler..

   Sil
 20. Merhabalar Alara abla benim 2 tane kuzenim var 2 side sizden kısmet iksiri çalışması yaptırdı biri geçen yıl yaptırdı hatta eşinin Dr olmasını istiyordu öylüde oldu yani hiç evlenmek istemiyordu sizin sayenizde o şekilde 2 side 2vlendi h3mde hayallerindeki eslerle sürekli ben Dr a evlencem diyordu zaten sizden ve sitenizden çok memninlar bsnada sizi onlar önerdi bende sizden kısmet iksiri ücretini ogrencektim geçen yılla aynı mı acaba bende yaptırmak istiyorum da donus yaparsanız çok mutlu olurum birde yuz güzelliği için ben kuduruye duasını okuyorum ama onerceginiz başka bişey var mı ablacm birde sblacim benim annem ve 2 Teyzemin arasi bozuk onlar içinde bir dua önerir misin ben okuyum.şimdiden tşkler

  YanıtlaSil
  Yanıtlar
  1. Merhaba canım. Kuzenlerin için sevindim Allah gönüllerine göre doktor vermiş bak ne güzel umarım mutlu olurlar. Mühendis bulan da çok var :) Allah herkesin gönlüne göre versin inşallah.. Ne güzel yuvaların kurulmasına vesile olmak, hem de üç kuruşa.. Amacım para değil yardımcı olmak hocalar kadar astronomik rakamlar hiç talep etmedim çok başarılı sonuçlar alsamda :)İnançla uygularsak her şeyin bize getirisi olumlu güzel olur. Anne ve teyzelerinizin arasını düzeltmek için dilek dualarından faydalanabilirsiniz, venüs gezegeninde 3er defa Rahman suresini okuyabilirsiniz. Sevgilerimle..

   Sil
  2. Güzellik için venüs gezegeninde on defa bu duayı açık günlerde okuyun aynada yüzünüze bakın, ağzınıza burnunuza gözlerinize dokunun..اللهم اجعل نور يوسف على وجهي وخاتم سليمان على لساني من نظر اللي احبني ومن اردت منه حاجة قضاها لي في الدين والدنيا والأخرة بإذنك يا أرحم الراحمين


   Allahummec'al nuru yusufe ala vechi ve hateme süleymani ala lisani men nazara ileyye uhibbuni ve min eradtu minhu haceti gadahe li fid din ved dünya vel ahireti bi iznik ya erhamer rahimin


   Ey Allah'ım yüzümde hz yusuf'un nuru, (ışığı) dilimde Hz Süleymanın mührü olsun sevdiğim bana istediğim gibi baksın dünya ve ahirette isteklerim Allah'ın izniyle yerine gelsin. Ey merhametlilerin en merhametlisi

   Sil
 21. Alara ablacim gerçektende çok zor durumdaydık sen en iyi biliyorsun durumumuzu senin sayende allah razı olsun senin vedidgin dua sayesinde oldu biz tekrar babannemlerle aramanız düzeldi Rabbim düşmana fırsat vermesin ins senin verdiğin dualar sayesinde...İşe girmem de senin duaların sayesinde oldu tabiki.. Sonsuz tesekkürler...

  YanıtlaSil
  Yanıtlar
  1. Fayda görmenize sevindim canım. Doğru esma ve dualar her kapıyı açar insana, azimle okuduktan sonra sonuç almamız mümkün. Sizin adınıza çok sevindim, Allah daim etsin..Sevgiler..

   Sil
 22. Alara hanım ALLAH sizden razı olsun. Eşim eve döndü bana bağlandı maasallah her şey o kadar güzel gidiyor ki rüyadamıyım diyorum özür dileyip ayaklarıma kapansın diye bekliyorum sadece kısmet iksiri ve esma çalışmanızdan çok memnun kaldım teşekkür etmek istedim ayaklarıma kapanması için ekstra bir esma öneriniz olur mu acaba?

  YanıtlaSil
  Yanıtlar
  1. Sizin adınıza çok sevindim canım, esmalarınızı bırakmayın ve niyetinizi o şekilde edin o zaman istediğinizinde gerçekleşeceğini göreceksiniz ben verdiğim esmalara çok güveniyorum 25yıllık tecrübenin ürünü onlar. Allah kabul etsin inşallah, mutluluğunuz daim olsun.. Sevgiyle kalın..

   Sil
 23. Siz melekmisiniz? Canim canimsin sen benim. Esim bugun mesaj atti turkiyeye gidelim beraber iliskimi duzeltelim. Toparlanalim diyor. Sahi siz nesiniz? Bu kadar kısa sürede her şeyin düzelmesi gerçekten mucize. Hafta sonu Türkiyeye gelebiliriz. İyi ki sizi bulmuşum alara hanım çalışmanız için ne kadar teşekkür etsem azdır.

  YanıtlaSil
  Yanıtlar
  1. Merhaba canım çok sevindim 3.cü gün dönende pek olmamıştı üstelik siz hollandadasınız. Bu mesajı özel bulduğum için yayınlıyorum genelde çok fazla başarılı çalışmam olmasına rağmen hiç birini yayınlamıyorum, fayda görenler zaten çevrelerini bana yönlendiriyorlar reklama gerek duymuyorum. Her şey nasip kısmet şans Allahın dilemesi ben de vesilesi oluyorum diyelim :) Mutluluğunuz daim olsun canım, eşiniz bir daha o hanıma gitmesin inşallah.. Sevgilerimle..

   Sil
 24. İyi günler Alara hanım. Ben size esma çalışması yaptırmıştım sanırım 2.aya girdiğimde hayatım değişti öncelikle teşekkür etmek istedim allah razı olsun. Karşıma tam da istediğim gibi kendine ait evi olan mühendis kariyer yapmış bir insan çıktı.Şimdi siz ee kızım daha ne istiyorsun allahdan belanımı istiyorsun diyebilirsiniz bunu da hesaba katıyorum :))Benimle ciddi düşündüğünü ve evlenmek istediğini söyledi ben de kabul ettim ama ben evimizin farklı bir yerde olmasını istiyorum o da o evde oturmak istediğini söylüyor bu durumda onu nasıl vazgeçiririm ilerde sorun olur mu mutsuz olurmuyuz.Sizin fikriniz benim için çok önemli. Saygı ve sevgilerimle.

  YanıtlaSil
  Yanıtlar
  1. Merhaba canım. Esmalarını düzenli çekenlerin güzel sonuçlar alabileceğini biliyorum önemli olan uzunca süre bırakmamak. Maaşallah siz de güzel sonuç almışsınız zaten. Her şey dörtdörtlük olmayabilir daha sonra evlenince belki onunda kararı değişebilir, birlikte karar alıp evinizi değiştirebilirsiniz bence bu konu yüzünden sorun çıkarmayın önemli olan anlaşmanız, o konuyu zamanla halledersiniz bence çok büyütmeyin derim. İnsanların kararı her geçen gün değişebiliyor çünkü. Yok kimseye belanı mı arıyorsun demem :) Hayat felsefem barış olsun huzur olsun dünya güzel olsun..Yaşadığımız yeri cennet yapmayınca kaçtığımız her yer cehennemdir diyorum. Sağlık olsun yeter ki fazla büyütmeyin bence, aşkınızı sevginizi yaşayın gitsin.. sevgiler..

   Sil
 25. Alara hanım merhaba,

  Okumalarımızı allah kabul etti biz sevgilim ile barıştık ve ilk defa ilişkimiz boyunca bana davranmadığı şekilde çok sevecen ve ilgili davranıyor. Umarım hep böyle devam eder aramızdaki bu iletişim ve ilişki :)Çalışmanız için çok teşekkür ederim. Allah razı olsun sizden ��

  YanıtlaSil
  Yanıtlar
  1. Aminnn canım. Allah daim eylesin evlenirsiniz de inşallah. Ben de teşekkür ederim. Sevvgilerimle..

   Sil
 26. Alara hanım esmalarımı düzenli çekiyorum ve size müjdeyi vereyim eşim döndü :))) Allah razı olsun olsun iyi ki sizi bulmuşum şu an biraz soğuk aramız ama Allahın izni ile düzelecek sizi çok seviyorum buna inanın yeni yılınızı kutlarım bu vesile ile Rabbim ayağınıza taş değdirmesin sizi de çok mutlu etsin en derin saygı ve sevgilerimle

  YanıtlaSil
  Yanıtlar
  1. Merhaba canım ne varsa esmalarda var ben bunu her zaman söylüyorum, Rabbimizin isimlerinin enerjisi çok yüksek o kadar güzel etkileri dualardan almak çok zor, esmalarla her istediğimizi elde edebiliriz yanlız bu süre herkeste farklı olabiliyor, büyük inançla ve düzenli olarak çekmek lazım. Lütfen anlamını bilmediğimiz ayetlerle dualarla hatta kelimelerle dua etmeyelim. Hz Yusuf zindana atıldığında epey orada kalmış ve Rabbim bu biraz uzun olmadı mı demiş. Allah'da zindanı sen istedin oysa afiyeti isteseydin sana onu verirdik demiş. Hz Yusuf bir çok defa zindan benim için bu yaşadıklarımdan daha hayırlıdır diye söylemiş çünkü ve bunu söze döktüğü için de Allah ona istediğini vermiş aslında. Peygamber efendimizde dünya ve ahiret için en güzel kelimeleri seçin sizin nefsiniz o sözleri yaşayacaktır çünkü demiş. Kısacası evrene pozitif mesaj gönderin her zaman olumlu düşünün dediğimiz enerji kanunları İslamiyet yönünden de desteklenmektedir, ağzımızdan çıkan sözler kaderimizi belirler..Çok düşünüp az konuşmak en doğrusu bence. Kıssadan hisse diyelim.. 2018 yılında her gün olumlu kelimelerle güzel dualarda bulunalım ki bu bizim kaderimiz olsun inşallah..Şimdiden tüm kardeşlerimizin yeni yılını kutlar, sonsuz sağlıklı ve mutlu bir yıl geçirmenizi dilerim..Allaha emanet olun inşallah.. Sevgilerimle..

   Sil
 27. Merhaba hocam H... ben daha önce eşimin adresinden... adresinden yazışmıştık diğer telim arızalandı bu adresten size yazıcağım artık ALLAH sizden razı olsun eşim idari işler sorumlusu olarak başladı işe çok şükür..Ama bu arada çok borçlandık hocam ve eşimin ailesi ve benim ailemle de hep para kavgaları ettik biz durumumuz iyiken herkese karşılıksız paralar verdik düğünlerini yaptık mutfaklarını yaptırdık iyilik yaptığımız herkesle kötü olduk nasıl bi sınav anlatamam arabamızı satıp borçlarımızı kapatıcaz çok sıkıştık

  Neden böyle oldu anlamıyorum Hocam hele birde annem kemoterapi alırken olmucak şeyler yaşanıyor . Size içimi döktüm ALLAH razı olsun sizden eşime ŞABAN ayında bişey gönderecektiniz hocam kaç arkadaşım sizle görüştü Sıkıntıda olan herkesi size yönlediyorum çok teşekkür ederim Hocam Size haber vermek istedim işe girdiğini...

  YanıtlaSil
 28. Merhaba canım bakın kısmet iksirinden 45gün sonra eşinizin işi oldu sanırım 1yıldan fazla bir süre işsizdi. İşi oldu ya yavaş yavaş toparlanırsınız canım. Olsun arabanızı satıp borçlarınızı ödeyin Allah büyük daha sonra yine alırsınız borçlar varken insan rahat huzur bulamaz çünkü. Evet çok iyi kalpli bir ailesiniz herkese yardımcı olmanız bunu gösteriyor. Tüm iyilikler kaybederek kazanır canım ama mükafatını da Rabbim verir insana, kullar nankör bunu artık çok iyi biliyoruz ama Allah hiç bir iyiliği zayi etmez derecenizi yükseltir ve hayatınıza güzellikler akmaya başlar. Kısmet iksiri ile eşinizi bağlılıklardan olumsuzluklardan kurtardık. Nazar değmemesi için yıldızını yükseltici bazı şeyler göndereceğim inşallah. Reikinin şans enerjisi gönderimini de yaptım bu da hayatımıza şansı davet eder zaten. Anneniz için de erdiğim esmaları devam edin çok iyi gelecektir Allah acil şifalar versin. Bundan sonra sizin için her şey yoluna girecek ben buna inanıyorum. Sevgilerimle..

  YanıtlaSil