30 Ocak 2014 Perşembe

82-) Cennet-ül Esma Faziletleri (2)


8. Denizde boğulmaktan emin olmak için: Şu Ayeti kerimeyi Esmalara ilave edip, her farz namazın arkasından 19 defa 19 gün okur ve deniz yolculuğuna çıkarsan, Allah c.c. ın izniyle denizde boğulmaktan ve batmaktan emin olursun.
Bismillâhirrahmânirrahîm. Ferdun Hayyun Kayyûmun Hakemun
Adlun Kuddûsun Allâhüllezî sehhara lekümül behr.
Veya şu Ayeti kerimeyi ilave edip okursun.
Rabbi enzilnî münzelen mübârakâ.

9. Aşağıdaki Ayeti Kerime cemil olup, şanı yüce ve celili kadirdir. Bu Ayeti Kerimede birçok sırlar olup, bazıları şunlardır. Herkesin seni sevmesini, gönüllerin sana meyl etmesini, yüksek mertebedeki kişilerin gözlerine şirin görünmek, büyükler yanında kabül olunan biri olmak, istediğin her şeyin olması, cebbar ve kibirlileri güzel ahlaklı etmek, düşmanları hor ve zelil etmek, düşmanın gözüne heybetli ve üstün görünmek için, Ayetlerin içinde bu Ayeti Kerime ruh misali saklanmış olup, ismi a'zam bunda mevcuttur. Sen bunu cahil kimselere öğretme! İsmi A'zam olduğu söylenen bu Ayeti Kerimeyi, her farz namaz arkasından 19 defa, 19 gün Esmalarla oku: “
Bismillâhirrahmânirrahîm. Ferdun Hayyun Kayyûmun Hakemun
Adlun Kuddûsun Anetil vucûhü lil hayyil kayyûm.

10. Katı gönülleri yumuşatmak ve ileri gelen büyüklerin kalbinr merhamet düşürmek için: Bu Ayeti Kerimeyi, Esmalara ilave edip, her farz namazın arkasından 19 defa, 19 gün oku:
Bismillâhirrahmânirrahîm. Ferdun Hayyun Kayyûmun Hakemun
Adlun Kuddûsun Ve innallâhe biküm le raûfür rahîm

11. Düşmanların şerrinden, belalardan, zalimlerin zulmünden emin olmak ve kurtulmak için: Bu Ayeti Esmalara ilave edip, her farz namazın ardından 19 defa, 19 gün oku:
Bismillâhirrahmânirrahîm. Ferdun Hayyun Kayyûmun Hakemun
Adlun Kuddûsun Necinî minel kavmiz zâlimîn. Veya şu Ayetlerden herhangi birisini Esmalara ilave edip, her farz namazın arkasından 19 defa, 19 gün oku:
Necevte minel kavmiz zâlimîn Ve yünecciyellahül lezînet
tekav. Fenecceynâhü ve ehlehü minel kerb. İz necceynâhü ve ehlehü ecmeîn.

12. Düşmana üstün gelmek için: Bu Ayeti Esmalara ilave edip, her farz namazdan sonra 19 defa, 19 gün oku:
Bismillâhirrahmânirrahîm. Ferdun Hayyun Kayyûmun Hakemun
Adlun Kuddûsun inne hizballâhi hümül ğalibûn. Veya şu Ayetlerden herhangi birini okursun:
Feğalibû hünâlike ven kalebû. Elhükmü lillâhil aliyyil kebîr.

13. Düşmanları kahretmek, onların zararlarından emin olmak ve kast ettikleri zararları kendilerine çevirmek için:
Bismillâhirrahmânirrahîm. Ferdun Hayyun Kayyûmun Hakemun
Adlun Kuddûsun Feleyse lehül yevme hâhünâ hamîm.
Veya şu Ayetlerden herhangi birini okursun:
İnnâ erselnâ aleyhim hâsibâ. Ehaznâhümahze azîzin muktedir.
Ye'tîhil mevtü min külli mekân.

14. Düşmanların hilesinden, inkarlarından, kibir ve hasetler- inden korunmak ve emin olmak için:
Bismillâhirrahmânirrahîm. Ferdun Hayyun Kayyûmun Hakemun
Adlun Kuddûsun Hasbunallâhü ve ni'mel vekîl. Veya şu Ayetlerden herhangi birisini okursun: Ni'mel mevlâ ve ni'men nasîr. İnnallâhe kâne aleyküm rakibâ. Kalû sübhâneke ente veliyyünâ İn külli nefsin lemmâ aleyhâ hâfiz.

15. Hak teala dan rızık istemek ve zengin olmak için:
Bismillâhirrahmânirrahîm. Ferdun Hayyun Kayyûmun Hakemun
Adlun Kuddûsun Ve terzuku men teşâ-ü bi ğayri hisâb. Veya şu Ayetlerden herhangi birisini okursun: Febteğû indallâhir rizk. Vağted nâlihâ rızkan kerimâ İnnallâhe hüvel ğaniyyül hamîd. A'lemû ennallâhe ğaniyyün hamîd

16. Hak Teala dan hayırlı bir evlat isteyen ve çocuğu olmayan kadın için: Cünnetül Esma dairesini ve maksut olan Ayeti Kerimeyi dairenin içine yazıp, kadın bunu üzerinde taşır. İkinci bir Cünnetül Esma yazılır, kadın bunun suyunu içer ve 19 gün her farz namazın arkasından 19 defa Esmalara maksut olan Ayeti Kerimeyi okursa, Allah Teala en kısa zamanda o kadına Salih bir çocuk ihsan eder.
Bismillâhirrahmânirrahîm. Ferdun Hayyun Kayyûmun Hakemun
Adlun Kuddûsun Hebli min ledünke veliyyen yerisünî. Veya şu Ayetlerden herhangi birini okursun:
Nuhricüküm tiflan sümme li tebluğû. Rabbüke yahlüku mâ yeşâ-ü
ve yuhtâr.

17. Yüksek mertebelere erişmek, nimete hasıl olmak, devlet ve refah için: Bu Ayeti Kerimeyi okursun.
Bismillâhirrahmânirrahîm. Ferdun Hayyun Kayyûmun Hakemun
Adlun Kuddûsun Feteâ lallâhül melikül hak.

18. Hak teala dan izzet ve devlet istemek için: Bismillâhirrahmânirrahîm. Ferdun Hayyun Kayyûmun Hakemun Adlun Kuddûsun Tüizzü men teşâ-ü ve tüzillü men teşâ'. Veya şu Ayeti Kerimeyi okursun. Kad cealal lâhü li külli şeyin kardâ.

19. Sükünet ve vakar (Ağırbaşlılık) hasıl etmek için:
Bismillâhirrahmânirrahîm. Ferdun Hayyun Kayyûmun Hakemun Adlun Kuddûsun Fe enzelallâhü sekinetehü aleyh.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder