18 Ocak 2014 Cumartesi

43-) SATILMASINI İSTEDİĞİNİZ MALINIZ MÜLKÜNÜZ İÇİN OKUYABİLİRSİNİZ..

Satmak istediğiniz malınızın mülkünüzün niyeti ile her gün 7 defa okuyunuz , Allah'ın izniyle çok kısa sürede satarsınız. Tarafımdan tecrübe edilmiştir.. '' Bismillahirrahmanirrahim. Allahümme ya rabbi ve cebraile ve mikaile ve israfile ve azraile ve ibrahime ve ismaile ve ishaka ve ya'kube ve münzilel berakati ve münzilet Tevrati ve'z Zeburi ve'l incili ve'l Furkani vela havle vela kuvvete illa billahil aliyyil-azim la ilahe illallahül Melikül -Hakkul mübin. Muhammedün rasulullahi sadikul vadil emin, ya rabbi ya rabbi ya hayyu ya kayyumu ya zel celali vel ikram eselüke ya rabbel arşil aziym. En yerzükaniy rızkan halalen tayyiben birahmetike ya erhammer rahimiyn. Yemliha, Mernuş, Debernuş, Misliyna, Mekseliyna; Şazenuş, Kefeştatıyyuş,Kıtmir..

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder