8 Eylül 2014 Pazartesi

240-)Tican Daveti..


Her amel bittikten sonra TİCAN DAVETİNİ OKUMAK o amelin süratini ve icabetini cabuklaştırır, coook büyük tesiri vardır tican daveti budur...
Bismillahirrahmanirrahim

Allahümme ya beşmehin beşmehin zala hamu şeytisun ya Allahüü n-nafizü emruhü. Ellezi lehü l esma-ül hüsna ve s-sifati l ulya ve l behceti ve d dıya-i ven nuri vel beha-i.

Allahümme ya danü melhusu demusu daimun. Ellezi hüve müsebbehu fi külli mekanin ve memduhin bi külli lisanin ve mezkurin fi külli evanin ve zemanin.

Allahümme ya haysu meymune erkaşin dare ılliyyun ellezi sebegat evveliyetihi kable külli fela kable illa ve ente kablihi.

Allahümme ya rahmisa dehlilun meytatarun ellezi anet lehu l vücuh ve haşiat lehu l esvatı ve zellet lehu ş-şemhu l bazihati.

Allahümme rahsisu ahlakun ellezi istidai bi nurihi ehli semevatihi ve ardıhi l hamid bi nuruhu külli zi ziyae ve behceti ve nur.

Allahümme ya rahmusu erhime arhimun errahmani r-rahim ellezi melei külli şey in adlihi ve rahmetihi ve keremihi.

Allahümme ya ahya serahiyan adunaye esbautin esbatun ellezi hüve l hayyu l kayyum yuhyi l mevta ve mumeyyitu l ahya ellezi kameti s-semavati ve l ardı ve l halkı bi emrihi.

Allahümme ya nure erıişe ergi telisun ellezi zıllü külli şey

in likudretihi ve sultanihi.Allahümme eşbir esma esmaunellezi istidaet bi nurihi ehli semevati ve erdıhi l hamid linurihi külli ziyai ve behcetin. Allahümme ya meliusa emliha melhun ellezi mülki biızzetihi ve kahri biceberutihi ve iste seru bikudretihi ve kalbi bi kuvvetihi fela şey in yukavimihi. Allahümme ya elame erıd erıi yeznuni l alemu bi külli şey in kane ev yekunu ellezi la yagibu aleyhi l guyubi vela ma tuhfi s-sudur. Allahümme ya meşmehin meşhisa meslamun ellezi innema emrihi iza erade şey en en yekule lehü kün feyekun amin... Bu tican isimlerinin cok özelilkleri vardır bu isimleri bedenin elbisen ve bulundugun yer mekanın temiz olması şartıyla okumakla yazıp üzerinde taşımakla iyiliklerin celbi veya kötülüklerin define coook tesirlidir. bu isimler dağların üzerine okunmuş olsa o dağlar parcalanır. bu isimler ulvi ve sufli ruhları ve ruhani kralların hakimi olan SEYYİD MEYTATARUN UN tesbihi oldugu söylendi . Ulemalar her isme aıt özellikleri oldugu zikredilmiştir selametle...İletişim:alaraunlu385@outlook.com

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder