1 Kasım 2014 Cumartesi

243) Yasin İle Muhabbet Celbi...

Eger bir kimseye muhabbet için okursan söyle dersin:
Allâhümme sehhirlî kalbi(muhabbeti istenen erkeğin adı) ibni (Annesinin adı) alâ mehabbetî
(Sizin adınız) binti (Annenizin adı) bi hakki ve bi hürmeti sûreî yâsîn bi
hakki ve bi hürmeti seyyidike yeza'sendeyûsin.                                                                                 Ve darabe lenâ meselen ve nesiye halkahü kâle men yuhyil
ızâme ve hiye ramîm. Kul yuhyîhellezî enseehâ evvele meretin
ve hüve bi külli halkın alîm. Ellezî ceale leküm mines seceril
ahdarinâran fe izâ entüm minhü tûkıdûn. Eveleysellezî
hakakas semâvâti vel arda bi kâdirin alâ en yahluka mislehüm
Belâ ve hüvel hallâkul alîm. nnemâ emruhu izâ erâde seyen
en yekûlelehü kün feyekûn. Fe sübhânellezî biyedihi melekûtü
külli seyin ve ileyhi türceûn. Sübhânel müneffisi an külli
medyûn. Sübhânel müferrici an külli mahzûn. Sübhânel
muhallisı an külli mescûn. Sübhâne men ceale ılmi hazâinühü
beynel kâfi ven nûn. nnemâ emruhu izâ erâde seyen en
yekûlelehü kün fe yekûn. Fe sübhânellezî biyedihi melekûtü
külli seyin ve ileyhi türceûn. Ve sallallâhü teâlâ alâ seyyidinâ
ve nebiyyinâ muhammedin ve alâ âlihi ve evlâdihi ve ezvâcihi
ve sahbihi ecmeîn. Lâ ilâhe illallâhül melikül hakkul mübin.
Muhammedin rasûlullâhi sâdikul va'dül emîn. Rabbenafteh
beynenâ ve beyne kavminâ bil hakki ve ente hayrul fâtihîn.
Daha sonra bu duayı yirmi (20) defa oku:
Selâmullâhi aleyküm yâ ricâlil gaybi selâmullâhi aleyküm yâ
ervâhal mukaddeseti yâ kutbez zemâni yâ kutbel aktâbi yâ
imâmânü yâ evtâdü yâ rukabâi yâ nücebâi yâ nükebâi yâ
efrâdü yâ ümenâi ve ecîbûnî ve egîsûnî bi kuvvetin ven zurûnî
bi nazratin ver hamûnî bi rahmetin ve hassılû murâdî ve
maksûdî ve kûmûnî alel havâîci bi rahmetike yâ erhamer
râhimîn.
En sonunda bin (1000) defa su iki ismi okursun: Yâ karîbü Yâ semîu
(Usulül Bast)                                                                                                                                               Açık günde, Perşembe günü jüpiter saatinde veya Çarşambayı Perşembeye bağlayan gece Jüpiter saatinde okunması tavsiye edilir.  


İletişim: alaraunlu385@outlook.com                                                                                                                                                                                                                                                                    
                                    

1 yorum:

  1. alara hanım merhabalar gece 12.00 den sonrakı jupıter saatımı olkunacak çarşambayı perşembeye bağlayan gece

    YanıtlaSil