15 Şubat 2014 Cumartesi

175-) Bemele-i Şerife İle Mühim Dilek Duası..

Bir kimsenin çok mühim bir dileği olsa ve bu dileğinin
yerine getirilmesini isteyen, Besmele-i serifi 786 defa okuduktan
sonra üç defa ''Allahüekber'' deyip şu duayı okursa, Allah Teala
hazretleri o kişinin dileğini yerine getirir.
Okunacak  Dua budur;
Lâ havle ve lâ kuvvete illâ billâhi sîhibul cevli vet tavlis semîıs
serîıl mücîbil kâhiri allâhümme leyse fî mülkiki seyin yagzebü
anke ve lâ gâlibü leke ve lâ gârru minke ve lâ azîmü aleyke
ilâhül âlihetü ve rabbü külli seyin ve ente alâ külli şeyin kadîr.
Eselüke bil ismillezî azze fi'len ve celle fe'huz bin nevâsi ve
enzil mines siyâsî ve ismikel a'zamüz zâtillezî sehharte bihil
bahri li mûsâ bin ımrân fenfelaka fekâne külli firkın kâttavdil
azîm. Ve eselüke bil ismillezî elente bihil hadîde li dâvude
tenûhu muzillün külli azîzin ve mutîın külli sâmihın. Ve
eselüke allâhümme bimâ kâne mektûben alâ hâtemi Süleymân
ellezî kâne lehü âyetün kübrâ Allâhü Allâhü vahyen vahyen ve
mehmehûbin âhızin bin nevâsî vel kulûbi vel ervâhı eselüke bi
kelimâti îsellezî kâne izâ telâhâ. Yuhyî biher rafâti vel ızâmin
nehırati. Eselüke bimâ ev haytehü ilâ habîbike muhammedin
sallallâhü aleyhi ve selem. Elfâtihıl hâtemi hîne denâ fetedellâ
fekâne kâbe kavseyni evednâ fe sehharte lehül kulûbü infiâlen
kahriyyen felâ tükâısî an tâatihi illâ men hacebe an
müsâhedeti envârihi en tü sahharalî kezâ. Ve nâsıyetihi hattâ
etesarrafü fîhi kemâ ühıbbü minhü ve hüve me!hûzü bi cemîı
havâssihi meî meattelebüsi bi sıfatir ru'bi ver rehbi yâ ehadü
yâ ehadü yâ ehadü yâ Allâhü yâ Allâhü yâ Allâhü ve sallallâhü
alâ seyyidinâ muhammedin ve alâ kâffeti rasûlihi ecmeîne ve
selleme teslîmen kesîrâ.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder