13 Şubat 2014 Perşembe

156-) Yağmur Yağması İçin Dua 1..

Yağmur Yağması İçin Yapılacak Dua

Yağmur Duası,yağmur duası nasıl yapılır,Yağmur Duası Ve Anlamı,İstiska DuasıSözlükte birisinden su isteme, anlamına gelen istiskâ, dinî bir kavram olarak, yağmur yağması için Allah'a (c.c.) dua etmek demektir.

Bir bölgede kuraklık olması halinde, o bölge sakinlerinin topluca açık bir alana çıkıp tövbe-istiğfardan sonra, Allâh'tan bolluk ve berekete vesile olacak yağmur göndermesini istemeleri, bunun için dua etmeleri sünnettir. Bu duaya yağmur isteme anlamına gelen istiskâ duası denir. Hz. Peygamber bizzat kendisi yağmur duası etmiş, ayrıca kuraklıktan sıkıntıya düşüldüğünde yağmur duasında bulunulmasını tavsiye etmiştir (Buhârî, İstiskâ, 6; Müslim, İstiskâ, 2, 8; Ebû Dâvûd, Salât, 260).

Duaya çıkmadan önce küsler barıştırılır, yetimler ve yoksullar gözetilir, bolca sadaka dağıtılır. Böylece Allâh'ın rahmetinin tecelli etmesi arzulanır.Yağmur duasına çıkıldığında cemaatle namaz kılmak sünnettir. Bu namaza istiska namazı denir. İmam cemaate iki rekat namaz kıldırır ve bu namazda kıraatı açıktan yapar. Namazdan sonra, imam ve cemaat birlikte duâ edip, tövbe eder ve Allâh'tan yağmur isterler.

Peygamber Efendimizin bize nakledilen yağmur duası şudur:

"Allahümme, eskına ğaysen muğîsen henîen merîen ğadekan mücellilen seyhan ammen tabakan. Allahümme, eskine'l-ğayse ve lâ tec'alna mine’l-kanitîn. Allahümme, inne bi’l-bilâdi ve'l-ibadi ve’l-halkı mine’l-le’vâi ve'd-danki ma lâ neşkü illâ ileyke. Allahümme, enbit lene’z-zer'a edirre lene’d-dar'a ve eskına min berakâti’s-sema'i ve enbit lena min berekâti'l-arzı. Allahümme, inna nestağfiruke inneke künte ğaffaran feersil’is-semae aleyna midrara."

Anlamı: "Bize yardım eden, içimize sinen, bol ve faydalı olup her tarafı kaplayan ve her tarafı sulayan genel bir yağmur ihsan et.

Allah'ım! Bizi yağmurla sula, bizi ümitlerini kesmiş kimselerden etme. Allah'ım! İllerde, kullarda ve yaratıklarda öyle bir güçlük ve darlık var ki, senden başkasına arz edemeyiz. Allah'ım! Bizim için ekinler bitir, hayvan memelerini sütle doldur, bizi göğün bereketlerinden sula ve yeryüzünün bereketlerinden bize ürün bitir. Allah'ım! Biz senden mağfiret dileriz. Şübhe yokki sen, çok bağışlayansın. Artık bize gökten bol bol yağmur yağdır."

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder